Fraude

Het komt de afgelopen jaren steeds vaker voor dat er wordt gefraudeerd bij het kopen of verkopen van een voertuig. In dat kader willen wij u op de onderstaande informatie wijzen.
Als u een voertuig koopt zijn de volgende aandachtspunten van belang:

  1. Het is gebleken dat er bij handelingen vanuit het buitenland relatief vaak fraude in het spel is.
    Een voorbeeld hiervan is de 'money transfer': de verkoper vraagt u hierbij een deel van de aankoopsom vooruit te betalen om zijn/haar voertuig voor u te reserveren. Na ontvangst van het geld blijkt de verkoper echter onbereikbaar.
  2. Ook komt het voor dat van u wordt gevraagd om aan te tonen dat u kredietwaardig bent ('proof of liquidity'). U kan hierbij worden verzocht geld over te maken via een aangewezen bank. Dit brengt echter het risico met zich mee dat de verkoper meer geld van uw bankrekening opneemt dan het afgesproken bedrag.
  3. U kunt onverwachte kosten maken wanneer u bij een telefoongesprek wordt doorgeschakeld naar een 0900-telefoonnummer.

Het is echter niet altijd de verkoper die fraudeert. U kunt bij de verkoop van een voertuig ook worden opgelicht door een koper. Aandachtspunten:

  1. De koper kan betalen met ongedekte cheques. Na betaling kan de koper aangeven van de koop af te willen zien en zijn geld terugvragen. U betaalt het bedrag terug in de veronderstelling dat de cheques gedekt zijn, later blijkt echter het tegendeel. In zijn algemeenheid is het aan te raden geen cheques aan te nemen bij de verkoop van een voertuig.
  2. Wees op uw hoede wanneer u een 'te hoog' bedrag krijgt aangeboden. Dit kan er in z'n algemeenheid op wijzen dat er iets niet in de haak is.
  3. Let er op dat u bij de verkoop van uw voertuig alle bijbehoren pas overhandigt, nadat u de volledige betaling heeft ontvangen.